Woning

In geval u samen een eigen woning heeft en u gaat uit elkaar dan brengt dit veel vragen met zich mee. Wie mag (tijdelijk) in het huis blijven wonen? Wie voldoet de kosten van de woning? Is een van ons financieel in staat de woning en de hypotheek over te nemen? Of moet de woning worden verkocht?

Vaak besluit een van beide partners de woning te verlaten. Als dat niet in overleg gaat, kunnen wij de rechter vragen het tijdelijk gebruik van de woning aan een van de echtgenoten/partners toe te kennen. Vervolgens moet bekeken worden wie van u financieel in staat is de woning en de hypotheek over te nemen. Als geen van beiden de woning kan en/of wil overnemen moet de woning worden verkocht en de opbrengst/het verlies worden gedeeld.

In beginsel dient zolang de woning niet verdeeld is, ieder van u de helft van de eigenaarlasten te voldoen. Als een iemand de gehele woonlast voldoet, dan voldoet hij/zij dus een helft voor de ander. Dit kan gezien worden als alimentatie in natura. In sommige gevallen kan degene die geen gebruik maakt van de woning een vergoeding vragen aan de ander.

Wij kunnen u adviseren en bijstaan in kwesties betreffende u uw eigen woning bij het verbreken van uw huwelijk of samenwoonrelatie.