Pensioen bij scheiding

Op grond van de standaardregeling van de Wet Pensioenverevening bij Scheiding heeft u na echtscheiding over en weer recht op de helft van het door de ander tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen, tenzij u daarover in de huwelijksvoorwaarden andere afspraken heeft gemaakt. 

Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen is het pensioen dat u vanaf de pensioengerechtigde leeftijd ontvangt zolang u leeft. Dit pensioen wordt automatisch gedeeltelijk uitgekeerd aan uw ex-echtgenoot, mits het daartoe bestemde formulier bij de pensioeninstanties is ingediend.

Partnerpensioen

Nabestaandenpensioen wordt ook partnerpensioen genoemd. Dit is het pensioen dat de (ex)-echtgenoot ontvangt op moment van overlijden van de andere (ex)-echtgenoot, mits dit partnerpensioen niet is opgebouwd op risicobasis. In dat geval vervalt het recht op partnerpensioen van de ander. U kunt bij uw pensioenuitvoerder nagaan of het partnerpensioen op risicobasis is opgebouwd.

Pensioen in eigen beheer

Een aandeelhouder van een B.V. heeft het pensioen waarschijnlijk in zijn/haar eigen onderneming opgebouwd. Ook hiervoor geldt dat het pensioen in beginsel moet worden verevend. De andere echtgenoot kan onder omstandigheden van hem/haar verlangen dat hi/zij het pensioen elders voor de ander veilig stelt, zodat het pensioen niet wordt beïnvloed door de keuzes die de ondernemer in de toekomst maakt. Voor de echtgenoot-ondernemer kan dit grote impact hebben op de liquiditeiten in de onderneming. Het is voor beide partijen van groot belang hier goede afspraken over te maken, mede nu dit samenhangt met de alimentatie en de vermogensdeling. Wij helpen u daarbij en brengen u indien nodig in contact met een pensioenspecialist.

U kunt over de verevening van het pensioen in onderling overleg andere afspraken maken. Meer informatie kunt u hier vinden.