Ouderschap

Als in de wet “ouder” staat, betekent dat de juridische ouder. Dit kan dezelfde ouder zijn als de biologische ouder maar het hoeft niet. De vraag of iemand al dan niet de juridische ouder is, maakt verschil voor de rechten en plichten met betrekking tot een kind. 

De juridische moeder van het kind is:
- de biologische moeder;
- de vrouw die getrouwd is met de biologische moeder;
- de vrouw die een kind geadopteerd heeft.

De juridische vader van het kind is:
- de echtgenoot of geregistreerd partner van de moeder (ontkenning van het vaderschap is mogelijk);
- de man die het kind heeft erkend;
- de man van wie het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld;
- de man die het kind geadopteerd heeft.

Het juridisch ouderschap brengt rechten en plichten met zich mee. Ook biologische ouders die niet de juridisch ouder zijn, kunnen rechten en plichten hebben jegens hun biologische kinderen. Wij kunnen u hierover adviseren.