Ontbinding samenwonen

Voor de beëindiging van een samenlevingsrelatie met of zonder contract gelden andere regels dan bij de beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Er hoeft geen rechter aan te pas te komen maar er moeten wel afspraken worden gemaakt. 

In geval u kinderen heeft moet het ouderschap na de scheiding worden ingevuld, zowel praktisch (zorgverdeling) als financieel (kinderalimentatie). De afspraken moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Als vader van een kind/kinderen geboren buiten huwelijk bent u niet automatisch de juridische ouder van dat kind/die kinderen. Evenmin heeft u dan het gezag over het kind/de kinderen. Vaak is dit voor de geboorte van het kind al geregeld. Mocht dat bij u nog niet het geval zijn, dan kunnen wij u helpen een en ander te regelen.

Bij het einde van een samenwoonrelatie zal bekeken moeten worden of u over een weer nog geld van elkaar krijgt op basis van een samenlevingscontract of de wet, bijvoorbeeld omdat u meer geld heeft bijgedragen aan het huishouden dan afgesproken. Ook kan het zijn dat u heeft geïnvesteerd in het vermogen van de ander of in gezamenlijk vermogen, zoals bijvoorbeeld in een woning.

Er is geen wettelijke bepaling die het mogelijk maakt om partneralimentatie te vragen. Dit kan wel overeengekomen worden. In enkele gevallen hebben partijen in hun samenlevingscontract afspraken gemaakt over partneralimentatie.