Naamswijziging

Iedere inwoner van Nederland heeft een voor- en een achternaam. De achternaam wordt gekozen door de ouders bij de geboorte, erkenning, adoptie of gerechtelijke vaststelling vaderschap. Er kan gekozen worden voor de naam van de moeder of de vader. De voornaam van een kind wordt gekozen op het moment van geboorte en vastgelegd in de geboorteakte. Het is onder bijzondere omstandigheden mogelijk de voor- of achternaam te wijzigen.

De achternaamwijziging gebeurt bij Koninklijk Besluit. Een verzoek tot wijziging van een achternaam moet u daarom zelf indienen bij Justis, de screeningsautoriteit, die de verzoeken namens de minister van Veiligheid en Justitie behandelt. Hier kunt u nalezen in welke gevallen u om een achternaamwijziging kunt verzoeken. 

Een verzoek tot wijziging van uw voornaam moet door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank. Het wordt toegewezen indien de rechter van mening is dat er sprake is van een voldoende zwaarwichtig belang. U kun hierbij denken aan een voornaam die niet meer past bij uw geloofsovertuiging of het wijzigen van de voornaam bij een adoptie. In sommige gevallen is het ook mogelijk een extra voornaam toe te voegen. Wij kunnen u adviseren en bijstaan als u uw voor- of achternaam wilt wijzigen.