Mediation bij scheiding

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij een mediator u en uw ex-partner begeleidt bij maken van afspraken over de gevolgen van uw (echt)scheiding. U zit samen aan tafel en zoekt samen naar een oplossing op maat voor uw specifieke geval. 

De advocaat-mediator zorgt voor een juist klimaat om te overleggen en afspraken te maken, helpt u bij het verzamelen van de juiste stukken en informeert u over de (wettelijke) mogelijkheden. Vervolgens zorgt de advocaat-mediator dat gemaakte afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan (afspraken over de kinderen) en een echtscheidingsconvenant (alle overige afspraken). Tenslotte wordt een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. De rechter zal na ongeveer vier weken de echtscheiding uitspreken en aan de uitspraak het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant hechten, zodat de daarin opgenomen afspraken rechtskracht hebben. U hoeft niet naar de rechtbank toe.

Het voordeel van mediation is dat het proces sneller kan gaan, u de kosten deelt en een samen gevonden oplossing meer draagvlak heeft dan een beslissing van een ander (in dit geval de rechter). Wij kunnen voor u optreden als advocaat-mediator. Indien noodzakelijk kan tijdens het mediationproces ook hulp worden ingeschakeld van andere deskundigen zoals een fiscalist, financieel adviseur, pensioenadviseur of een jeugdhulpverlener.