Echtscheiding

Wanneer u gaat scheiden is er vaak sprake van een kluwen van emoties en (financiële) belangen. U heeft overzicht van de mogelijkheden in uw specifieke situatie nodig en begeleiding bij het maken van een duidelijke, (financieel) haalbare regeling voor de gevolgen van de echtscheiding.

U kunt van ons op de volgende manier ondersteuning krijgen bij het regelen van de gevolgen van uw echtscheiding:

Mediation

Bij mediation bespreekt u onder leiding van de advocaat-mediator samen met uw partner op welke wijze u de echtscheiding wilt afwikkelen.

Ieder met een eigen advocaat

Beide echtgenoten hebben een eigen advocaat, die probeert samen met de andere advocaat en beide partijen tot afspraken te komen. Indien het lukt om samen in onderling overleg afspraken te maken, dan worden deze vastgelegd in een ouderschapsplan (afspraken over de kinderen) en een echtscheidingsconvenant (alle overige afspraken). Vervolgens worden deze stukken met een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. De in stukken opgenomen afspraken krijgen dan ook rechtskracht. U hoeft zelf niet naar de rechtbank toe.

Procedure bij de rechtbank

Indien het niet lukt om tot afspraken te komen, vragen wij de rechter om een beslissing te nemen over de gevolgen van de echtscheiding. De duur van een echtscheiding is afhankelijk van de onderwerpen die spelen, de snelheid waarmee alle benodigde stukken en informatie voorhanden zijn en de mogelijkheden om afspraken te maken.