Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap zijn middelen om personen die niet in staat zijn zelf beslissingen te nemen te beschermen, bijvoorbeeld in geval van dementie, verslaving en psychiatrische problematiek. 

Bewind betreft de financiële zaken en mentorschap de zorg voor de persoon. Curatele omvat zowel de financiële als de persoonlijke zorg. U heeft geen advocaat nodig om een verzoek tot curatele, bewind of mentorschap te doen. Bij verzet tegen de bescherming of in geval van complexe situaties kan het nuttig zijn u te laten bijstaan door een advocaat. Wij kunnen u adviseren en bijstaan in dergelijke complexe situaties.