Alimentatie

Alimentatie is een financiële tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud. De hoogte ervan wordt aan de ene kant bepaald door wat de kinderen en de minsverdienende echtgenoot nodig hebben om voort te leven zoals zij tijdens het huwelijk gewend waren. Aan de andere kant wordt het bepaald door wat de ander kan missen na zijn/haar eigen noodzakelijke lasten te hebben betaald.

Voor minderjarige (onder de 18) staat vast dat zij zelf geen inkomen kunnen verwerven en dat zij altijd afhankelijk zijn van hun ouders. Na de scheiding zijn beide ouders verplicht naar rato van hun financiële draagkracht bij te dragen in de kosten van de kinderen. De manier waarop de zorg is verdeeld is van invloed op te betalen kinderalimentatie.

Bij partneralimentatie zal degene die alimentatie vraagt eerst moeten aantonen wat de financiële welstand was en wat hij/zij zelf kan verdienen om op dat niveau te leven. Het tekort dat er vervolgens is kan, indien de andere voldoende financiële draagkracht heeft, worden aangevuld.

Wij kunnen u bijstaan in alimentatiekwesties. Onder andere maken wij voor u volgens de daarvoor geldende regels een berekening van de alimentatie die u zou moeten betalen dan wel zou moeten ontvangen.