Vereffenaar

Als een nalatenschap beneficiair wordt aanvaard moet de nalatenschap vereffend worden, tenzij er een executeur is en de nalatenschap ruimschoots positief is. In dat geval hoeft er geen vereffening plaats te vinden.

Een vereffenaar wordt door de rechter benoemd. Dit kan op verzoek van één of meer erfgenamen, maar ook op verzoek van een schuldeiser van de nalatenschap. Dit kan ook als er sprake is van een onbeheerde nalatenschap, bijvoorbeeld als er geen erfgenamen zijn of de erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen. 

De vereffenaar heeft tot taak om een boedelbeschrijving te maken en moet de schulden in kaart brengen en de schuldeisers oproepen om hun vordering bij hem in te dienen. Hij maakt de goederen van de nalatenschap te gelde om de schuldeisers te voldoen. Hij moet daartoe een uitdelingslijst opstellen. Als alle schuldeisers zijn voldaan, wordt het restant van de nalatenschap ter beschikking van de erfgenamen gesteld. De vereffenaar kan zich laten bijstaan door een boedelnotaris.