Verdeling

De meeste erfenissen worden in goed overleg tussen de erfgenamen verdeeld. Soms kiezen erfgenamen er voor om daarbij de hulp van een (boedel)notaris in te schakelen.

Eerst moet er gekeken worden of er een testament is. Dan moet er gekeken worden wie er allemaal erfgenaam zijn. Dit wordt vaak vastgelegd in een verklaring van erfrecht. Deze moet door een notaris worden opgesteld. Banken vragen vaak om een verklaring van erfrecht voordat zij gelden van de bankrekening van de overledene vrijgeven.

Soms ontstaat er een geschil tussen de erfgenamen over de verdeling van een nalatenschap. Onze advocaten kunnen u daarin adviseren en begeleiden. Soms lukt het niet om de geschillen op te lossen. In dat geval kan er een procedure gestart worden bij de rechtbank en de rechter gevraagd worden om een bepaalde wijze van verdeling te gelasten. Onze advocaten hebben veel ervaring met verdelingsprocedures. Er zal altijd eerst getracht worden om zonder procedure tot een verdeling te komen.