Legaat

In een testament kan een erflater een legaat toekennen aan iemand. Dit kan aan een erfgenaam maar ook aan anderen. Een legaat is een vorderingsrecht en moet door de erfgenamen aan de legataris worden afgegeven. In het testament staat dan bijvoorbeeld: “Ik legateer aan Jan mijn Porsche cabriolet”.

De erfgenamen zijn verplicht degene aan wie een legaat is toegekend daarvan op de hoogte te stellen. Als er een executeur is, is dit mede de taak van de executeur. Soms is een legaat zoals opgenomen in het testament niet uit te voeren. In dat geval kan aan de rechter gevraagd worden om het legaat te wijzigen met inachtneming van de bedoelingen van de erflater.

Een legaat kan pas worden afgegeven als alle andere schulden van de nalatenschap ten volle kunnen worden voldaan. Als de nalatenschap (na voldoening van de schulden) niet voldoende is om alle legaten te voldoen, worden deze naar evenredigheid verminderd. Als de nalatenschap door één of meer erfgenamen zuiver is aanvaard zijn deze erfgenamen met hun privévermogen aansprakelijk voor het legaat voor zover dit niet uit de nalatenschap kan worden voldaan. Onze advocaten kunnen u deskundig bijstaan bij problemen rondom legaten.