Legitieme portie

Als u onterfd bent kunt u een beroep doen op de legitieme portie. U moet binnen vijf jaar na het overlijden een beroep doen op de legitieme portie. Het is echter verstandig om dit eerder te doen. 

Door een beroep op de legitieme portie wordt u geen erfgenaam, maar krijgt u een vordering op de erfgenamen. De legitieme portie bedraagt de helft van het normale erfdeel. De legitieme portie wordt berekend over de legitimaire massa. Dit is de omvang van de nalatenschap vermeerderd met de giften die de erflater tijdens leven heeft gedaan.

Als legitimaris hebt u recht op alle informatie die nodig is om de omvang van de legitieme portie te kunnen berekenen. In sommige gevallen kan het verstandig zijn om ook als u wel erfgenaam bent en niet onterfd bent een aanvullend beroep op de legitieme portie te doen. Onze advocaten kunnen u hierover verder adviseren.