Aanvaarding erfenis

Als erfgenaam staat u voor de keuze om een nalatenschap te aanvaarden, te verwerpen of benificiair te aanvaarden (aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving). Dit is een belangrijke keuze.

Door zuivere aanvaarding wordt u ook met uw privévermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap als deze niet uit de nalatenschap kunnen worden voldaan. Bij twijfel kan de nalatenschap beneficiair aanvaard worden. U bent dan niet aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap.

U kunt de nalatenschap ook verwerpen. Dan krijgt u helemaal niets uit de nalatenschap maar bent u ook niet aansprakelijk voor de schulden. Deze keuze kan slechts één keer gemaakt worden. Als u zich hebt gedragen als erfgenaam (door bijvoorbeeld spullen van de nalatenschap te verkopen of weg te geven) wordt u geacht de nalatenschap zuiver aanvaard te hebben. U kunt de nalatenschap dan niet meer verwerpen of beneficiair aanvaarden. U bent dan met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. De keuze om een nalatenschap te verwerpen of te aanvaarden wordt vastgelegd in een akte die wordt opgemaakt door de griffier van de rechtbank. Onze advocaten kunnen u daarbij helpen en adviseren.