Pachtrecht

Er zijn verschillende vormen van pacht, met elk eigen regels. Deze regels zijn erg technisch en bevatten verschillende procedureregels en termijnen. Het is belangrijk dat u deze regels strikt volgt, omdat u anders grote risico’s loopt.

De pachtovereenkomst moet bijvoorbeeld aan een aantal vereisten voldoen. Er moet sprake zijn van landbouwactiviteiten, waar meer dan 1 hectare grond voor nodig is. De pacht moet schriftelijk worden aangegaan en de grondkamer toetst de pachtovereenkomst aan de geldende wet- en regelgeving. Er zijn twee hoofdvormen van pacht: reguliere pacht en geliberaliseerde pacht. Reguliere pachtcontracten hebben meestal een termijn van zes jaar en de pachtprijs is aan maximumbedragen gebonden. Reguliere pacht is moeilijker te beëindigen. Geliberaliseerde pacht is alleen mogelijk voor los land, waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen contracten van zes jaar of korter en langer dan zes jaar. Geliberaliseerde pacht eindigt meestal van rechtswege. Veel mensen denken dat pacht ook mondeling kan worden gesloten, maar dat is niet zo. De verpachter heeft bij mondelinge pacht nauwelijks rechten.

De advocaten en notarissen van Damsté weten waar u op moet letten en adviseren u graag bij het opstellen, wijzigen of beëindigen van een pachtovereenkomst. Ook kunnen wij u uiteraard bijstaan als u onverhoopt in een conflictsituatie terecht bent gekomen.

Ons team