Huur woonruimte

De wet bevat veel bepalingen die de huurder van woonruimte een goede bescherming bieden. De verhuurder mag over veel van deze bepalingen geen afwijkende afspraken met de huurder maken. Doet de verhuurder dit toch, dan zijn deze afspraken nietig. Het is daarom goed om te weten wat de verhuurder wel en niet kan afspreken met de huurder. En indien nodig, welke stappen de verhuurder tegen de huurder kan ondernemen in geval van bijvoorbeeld overlast of wanbetaling.

Woningcorporaties en zorginstellingen hebben te maken met specifieke regels rondom de verhuur van woonruimte en de invoering van de Woningwet vereist veel aandacht. Woningcorporaties worden keer op keer geconfronteerd met nieuwe regelgeving en verscherpt sectortoezicht. Wij kunnen u helpen deze veranderende regelgeving te incorporeren in uw organisatie.

Zorginstellingen hebben te maken met de scheiding van wonen en zorg. Mensen worden geacht langer thuis te blijven wonen en dat heeft grote gevolgen voor de zorginstellingen. Enerzijds is er een grotere behoefte aan zorg aan huis, anderzijds is er leegstand in de verzorgingstehuizen. Veel zaken vragen hierbij aandacht, zoals de overweging om al dan niet zelf te verhuren , de bepaling van de huurprijs en de doelgroep en de rol van gemeenten. Wij kunnen u begeleiden bij het maken van de juiste keuzes.

Onze specialist