Huur winkelruimte

De wet onderscheidt verschillende soorten huurregimes. Welk regime van toepassing is, hangt af van de vraag of sprake is van woonruimte, winkelruimte of kantoor- en opslagruimte. Een huurder van winkelruimte geniet minder bescherming dan een huurder van woonruimte, maar meer bescherming dan een huurder van kantoor- en opslagruimte.

Wat valt er onder het huurregime dat wij kortweg aanduiden als winkelruimte? Uiteraard winkels. Maar ook restaurants en cafés vallen onder winkelruimte. Maar dit is nog niet alles. De ruimte moet namelijk voor het publiek toegankelijk zijn voor het leveren van zaken of diensten. In het geval van een voetbalkantine is dit niet het geval, als alleen de eigen leden welkom zijn. Maar wanneer de kantine voor iedereen toegankelijk is, is er wel sprake van winkelruimte.

Het onderscheid is onder meer van belang voor de duur van de overeenkomst en voor de beëindigings- en ontruimingsprocedures. Als verhuurder van winkelruimte kunt u de huurovereenkomst bijvoorbeeld niet zonder enige reden opzeggen. Wij kunnen u adviseren over welk regime in uw situatie van toepassing is en welke mogelijkheden, maar ook welke valkuilen hierbij horen.

Onze specialist