Huur en verhuur

Bij (ver)huur komt veel kijken. Het is allereerst van belang om te bepalen wat er precies wordt verhuurd. Het huurrecht bevat algemene regels die van toepassing zijn op alles wat verhuurd kan worden. Daarnaast gelden er bijzondere regels voor drie huurrechtregimes, namelijk voor de huur van woonruimte, de huur van winkelruimte en de huur van kantoorruimte en opslagruimte. Een huurder van woonruimte geniet meer bescherming dan een huurder van bijvoorbeeld kantoorruimte.

Al bij het opstellen van het huurcontract moet worden bekeken welk huurrechtregime van toepassing is. Er zijn mogelijkheden voor de verhuurder om van deze regels af te wijken en andere afspraken met de huurder te maken, maar aan bepaalde regels is de verhuurder gebonden. Wij denken daarom met u mee bij het opstellen van het huurcontract. Woningcorporaties, makelaars, zorginstellingen, ondernemers, gemeenten en beleggers hebben elk hun eigen wensen. Wij zullen uw wensen en de grenzen die de wet stelt zo goed als mogelijk op elkaar afstemmen. Wij zullen ons daarbij niet beperken tot de standaard ROZ-contracten, maar een huurcontract opstellen dat tegemoetkomt aan uw wensen en verplichtingen en waarin bijvoorbeeld ook is geregeld wat de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn in geval van onderhoud, overlast of wanbetaling. Daarnaast kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden om tot beëindiging van een huurovereenkomst te komen.

Onze specialist