Bouwgeschillen

Contractbeheersing is in het bouwrecht zeer belangrijk. Bij de uitvoering van contracten liggen immers allerlei risico’s op de loer, waarbij de verschillende belangen van partijen een rol spelen.

Het beste is als discussies tussen partijen tijdens of na afloop van het project door hen zelf worden opgelost. Geschillen zijn soms echter onoverkomelijk. Veel geschillen gaan over onderwerpen zoals planning, stagnatie, oplevering, meerwerk, aansprakelijkheid, garanties of gebreken. Als hiervan sprake is, is het voor partijen essentieel om te weten wat hun juridische positie is.

Soms kan een geschil al opgelost worden nadat partijen advies over hun juridische positie hebben ingewonnen. Een andere keer is dat niet voldoende en blijft er discussie bestaan tussen partijen. In dat geval zal het geschil moeten worden beslecht door een bindend adviseur, de overheidsrechter of een arbiter van bijvoorbeeld de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Een goede kennis van de juridische inhoud en de procedurele regels kan in een dergelijk geval het verschil betekenen tussen winnen of verliezen.

Of zoekt u: