Bouwcontracten

Bouwcontracten worden steeds complexer. De regelgeving in de bouw verandert voortdurend en partijen lopen steeds grotere risico’s. Dit vormt een spanningsveld, want aan de andere kant zijn in de huidige bouwsector up to date kennis en pragmatische oplossingen essentieel. Het gevolg hiervan is dat de inhoud van bouwcontracten en bijbehorende voorwaarden steeds belangrijker wordt.

In de praktijk zien we dat de standaardvoorwaarden zoals bijvoorbeeld de UAV 2012, UAV-GC 2005, DNR 2011 met de standaard STABU- en RAW-bestekken vaak wel van toepassing zijn, maar dat hierop tal van afwijkingen worden gemaakt. Dit, om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de specifieke eisen en wensen van partijen. Een goed bouwcontract is maatwerk, waarbij oog voor de financiële en praktische belangen van partijen onmisbaar is.

Naast het opstellen van goede bouwcontracten, is ook een correcte uitvoering belangrijk. Dit om problemen tussen partijen en faalkosten zoveel mogelijk te voorkomen. Het is in dat kader essentieel dat met de juiste kennis van bouwregelgeving juridische ondersteuning plaatsvindt bij het opstellen van bouwcontracten. Alleen dan kan ten behoeve van de klant optimaal worden gecontracteerd.

Of zoekt u: