Hypotheekrecht

Het recht van hypotheek kan volgens de wet alleen worden afgesloten op registergoederen. Dit zijn goederen die bij de aanschaf ervan ingeschreven moeten worden in openbare registers. Dit is vaak een huis of een stuk grond, maar kan ook een vliegtuig of een boot zijn. Een auto is geen registergoed.

Wat houdt het hypotheekrecht in?

Het recht van hypotheek houdt in dat iemand die geld leent (of op een andere manier iets schuldig is) aan de schuldeiser zijn huis in onderpand geeft. We noemen die schuldenaar ook wel de hypotheekgever. Daar staat tegenover dat de schuldeiser het onderpand neemt. Een dergelijke schuldeiser wordt dan ook hypotheeknemer of hypotheekhouder genoemd. De schuldeiser heeft op deze manier de zekerheid dat hij zijn geld terug krijgt.

De schuldeiser is vaak de bank. De bank heeft dan het recht van hypotheek op de woning van de hypotheekgever. Zodra de hypotheekgever niet meer kan voldoen aan de financiële verplichtingen, zoals het betalen van de lening, kan de bank overgaan tot het verkopen van de woning.

Hypotheeknemer en hypotheekgever

Een veelvoorkomende fout in de terminologie is dat degene die een hypotheek aangaat met de bank, de hypotheeknemer wordt genoemd. Dit komt vanuit de spreektaal ‘een hypotheek nemen’. Echter is het zo dat degene die een lening  aangaat met de bank waarvoor de bank onderpand (= het hypotheekrecht) wil hebben, de hypotheekgever wordt genoemd. De hypotheekgever is dus de schuldenaar. Diegene geeft namelijk een hypotheek op zijn huis aan de bank. De bank wordt dan ook wel de hypotheeknemer genoemd. De hypotheeknemer is dus de schuldeiser.

Hypotheekrecht officieel vastleggen in een notariële akte

Het hypotheekrecht dient officieel vastgelegd te worden. Zo moet het hypotheekrecht door de notaris in een akte vastgelegd worden en moet deze akte ingeschreven worden bij het Kadaster. Het gevolg van de inschrijving in het Kadaster, is dat anderen weten dat er een hypotheekrecht rust op die woning.

Gedwongen verkoop bij het niet betalen van hypotheek

Het hypotheekrecht heeft een aantal gevolgen waar degene die een hypothecaire lening (een lening waarvoor je je huis in onderpand geeft) aangaat goed over na moet denken. Zo kan de schuldeiser als hypotheekhouder bij als de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt het huis via een notaris verkopen, zonder dat daar een rechter aan te pas hoeft te komen. Dit noemt men het recht van parate executie. Zo’n executieverkoop gebeurt niet direct na één maand betalingsachterstand, maar wordt in gang gezet zodra een betalingsherinnering en een aanmaning is verstuurd.

Ook is het belangrijk te weten dat een hypotheekhouder voorrang heeft op de meeste andere eventuele schuldeisers. Hierbij mag zij niet alleen de openstaande schuld verhalen op de koopsom van het huis of het bedrijfspand, maar ook de eventuele achterstallige rente en boetes. Wordt het onderpand  in een executieverkoop onder de waarde verkocht, zodat er nog een schuld blijft openstaan bij de hypotheekhouder, dan kan deze zich verhalen op het andere vermogen van de hypotheekgever. 

Een hypotheekrecht als derdenhypotheek

Tegenwoordig komt het vaker voor: de derdenhypotheek. Een derdenhypotheek houdt in dat iemand zijn huis of een ander registergoed in onderpand geeft voor de schuld van een ander, een derde. Een voorbeeld hiervan is de situatie waarin ouders hun huis in onderpand geven voor de schuld van een kind, omdat hun kind anders een lening niet rond krijgt. Een mooi gebaar, maar hieraan hangt een groot risico. Wanneer het kind de hypotheek niet meer kan betalen, ontstaat er een probleem. De schuldeiser kan dan namelijk zijn recht van parate executie uitvoeren en op grond daarvan het huis van de ouders verkopen. 

Vragen over hypotheekrecht? Vraag het een notaris van Damsté!

Heb je nog meer vragen over het hypotheekrecht? Onze deur staat altijd voor je open. Onze notarissen zijn gespecialiseerd in hypotheekrecht en weten hier wel raad mee. Treden er conflicten op het gebied van hypotheekrecht op? Schakel dan een advocaat hypotheekrecht in van Damsté. Neem contact met ons op!

Direct naar:

of zoekt u: