Bouw en Vastgoed

De ontwikkelingen in de bouw- en vastgoedsector gaan snel en de wet verandert voortdurend. Wij zien dat gemeenten als gevolg van de economische crisis van de afgelopen jaren voorzichtiger zijn geworden met grootschalige ontwikkelingen. Ook is een verschuiving van verantwoordelijkheid en risico’s naar de markt zichtbaar. Zo zijn woningcorporaties en zorginstellingen geconfronteerd met nieuwe regels en verscherpt sectortoezicht. Daarnaast wordt in de praktijk steeds vaker afgeweken van standaardvoorwaarden, zoals de UAV 1989 en 2012, de UAV-GC 2005, de DNR en de ROZ-bepalingen.

Het maken van duidelijke afspraken is steeds ons uitgangspunt bij het opstellen en begeleiden van overeenkomsten gericht op bijvoorbeeld het ontwikkelen van bouwprojecten, het verhuren van gebouwen en het behandelen van geschillen daarover. Denk aan (onder)aannemings-, turnkey-, bouwteam- of huurovereenkomsten. Daar waar afspraken worden gemaakt, kunnen immers geschillen ontstaan. Voor partijen is het dan essentieel om te weten wat hun juridische positie is.

Onze ervaring met de procespraktijk zorgt ervoor dat wij nooit voor verrassingen komen te staan. Het jarenlang bijstaan van overheden, bouwers, (ver)huurders en projectontwikkelaars brengt met zich mee dat wij de kneepjes van het vak kennen. Dat we kunnen procederen als het moet, dat weten we. Veel beter zijn we nog in het voorkomen van procedures. Hiermee wordt uw belang in onze ogen het best gediend.