Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een maatregel die door de rechtbank opgelegd wordt als blijkt dat iemand vanwege een geestelijke of lichamelijke beperking, problematische schulden of verkwisting zijn eigen financiële belangen niet (goed) kan behartigen. Beschermingsbewind wordt aangevraagd bij de rechtbank. Damsté is u hierbij graag behulpzaam.

Voor wie is beschermingsbewind bedoeld?

Voor een grote groep (kwetsbare) mensen is het lastig om de juiste weg te vinden in het woud van alle regelgeving en voorzieningen, waardoor ze financiële tegemoetkomingen mislopen of het overzicht in het beheren van hun financiën compleet kwijtraken. De beschermingsbewindvoerder neemt de volledige financiën over. Uiteindelijk zorgt dit voor rust.

Aanvraag bewindvoering

Na de intake wordt het verzoekschrift onder bewind stelling naar de rechtbank verstuurd. In de meeste gevallen wordt er een zitting gepland, omdat de rechtbank wil weten of de onder bewind gestelde zich bewust is van wat de maatregel inhoudt. De beschermingsbewindvoerder van Damsté is ook bij deze zitting aanwezig. Indien de rechtbank de onder bewindstelling uitspreekt neemt Damsté contact met u op om de start van het beschermingsbewind te bespreken.

Beschermingsbewind en schulden

Bij beschermingsbewind ligt de focus op het stabiliseren van de financiële situatie. In veel gevallen is er ook sprake van schulden. Een deurwaarder mag ondanks het beschermingsbewind beslag op het inkomen, de inboedel of de bankrekening leggen. Als beschermingsbewindvoerder kunnen wij niet altijd voorkomen dat de hoogte van de schuldenlast oploopt. Tijdens de intake wordt op basis van de situatie besproken wat er mogelijk is met betrekking tot de aanpak van de schuldenproblematiek.

Aanmelden

Neemt u voor meer informatie of vragen over beschermingsbewind gerust contact met ons op via telefoonnummer 053 – 484 00 46, of stel uw vraag via het contactformulier op deze pagina.

Ons team