Bewindvoering

Het hebben van financiële problemen is van grote invloed op het dagelijks leven. Het belemmert veelal het normale functioneren en werkt stress verhogend. Tijdig hulp zoeken voorkomt vaak erger. Bij Damsté advocaten - notarissen zijn meerdere ervaren Wsnp-bewindvoerders  werkzaam. Zij worden regelmatig door de rechtbank benoemd. Sinds kort is de afdeling uitgebreid met de komst van een ervaren beschermingsbewindvoerder. Omdat bij beide vormen de uitvoering in handen is van een ‘bewindvoerder’ ontstaat er nogal eens verwarring. Er zijn echter een aantal duidelijke verschillen tussen een Wsnp-bewindvoerder en een beschermingsbewindvoerder.

Beschermingsbewindvoerder

Een beschermingsbewindvoerder heeft een uitvoerende rol en wordt gekozen door de onder bewind gestelde of familieleden. Beschermingsbewind is er voor mensen die hun financiën niet (meer) zelf kunnen regelen. De onder bewind gestelde mag geen financiële beslissingen nemen zonder vooraf te overleggen met de beschermingsbewindvoerder.

De taak van de beschermingsbewindvoerder is het behartigen van de belangen van de onder bewind gestelde. Het heeft in beginsel niets met schulden te maken. De maatregel beschermingsbewind kan oneindig doorlopen.

Wsnp-bewindvoerder 

Onder Wsnp-bewindvoerder wordt verstaan de bewindvoerder in de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen. De Wsnp-bewindvoerder heeft een toezichthoudende rol en wordt door de rechtbank benoemd. De saniet (dat is degene die in de Wsnp zit) heeft geen inspraak in wie als Wsnp-bewindvoerder wordt benoemd. De Wsnp-bewindvoerder behartigt (voornamelijk) de belangen van de schuldeisers.

De Wsnp is er voor mensen met problematische schulden die door de rechter zijn toegelaten tot de regeling. De saniet kan zelf financiële beslissingen nemen. De Wsnp duurt in principe drie jaar en wordt indien de saniet zich aan alle geldende verplichtingen heeft gehouden beëindigd met een schone lei.

Damsté biedt zowel op het gebied van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) als op het gebied van het beschermingsbewind deskundigheid.

Ons team