Vergunningen

Voor veel activiteiten die u organiseert vraagt de overheid om een vergunning. Met deze vergunning heeft u dan toestemming om die activiteiten uit te voeren. Zonder vergunning handelt u in strijd met de regels en kan de overheid tegen u optreden.

Er zijn veel verschillende soorten vergunningen. De bekendste is waarschijnlijk de omgevingsvergunning. Die hebt u nodig voor het bouwen van bijvoorbeeld een fabriek of veestal. Maar er zijn veel meer soorten vergunningen, zoals de evenementenvergunning, de drank- en horecavergunning, de exploitatievergunning en de standplaatsvergunning. Meestal moet u voor uw vergunningen bij de gemeente zijn, maar ook de provincie en het Rijk verlenen vergunningen. Dat is afhankelijk van het onderwerp en de activiteit. Wilt u bijvoorbeeld een gebouw slopen waarin vleermuizen zitten, dan heeft u een Flora- en faunavergunning nodig van de minister. De provincie verleent bijvoorbeeld vergunningen voor het beheer van wild. Het waterschap geeft vergunningen af voor waterwegen die het in beheer heeft.

Of zoekt u: