Vergunningen

Voor veel activiteiten die u organiseert vraagt de overheid om een vergunning. Met deze vergunning heeft u dan toestemming om die activiteiten uit te voeren. Zonder vergunning handelt u in strijd met de regels en kan de overheid tegen u optreden.

Er zijn veel verschillende soorten vergunningen. De bekendste is waarschijnlijk de omgevingsvergunning. Die hebt u nodig voor het bouwen van bijvoorbeeld een fabriek of veestal. Maar er zijn veel meer soorten vergunningen, zoals de evenementenvergunning, de drank- en horecavergunning, de exploitatievergunning en de standplaatsvergunning. Meestal moet u voor uw vergunningen bij de gemeente zijn, maar ook de provincie en het Rijk verlenen vergunningen. Dat is afhankelijk van het onderwerp en de activiteit. Wilt u bijvoorbeeld een gebouw slopen waarin vleermuizen zitten, dan heeft u een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig. De provincie verleent bijvoorbeeld vergunningen voor het beheer van wild. Het waterschap geeft vergunningen af voor waterwegen die het in beheer heeft.

Of zoekt u: