Toezicht en handhaving

De overheid heeft op tal van gebieden van het maatschappelijk leven regelgeving uitgevaardigd om menselijke activiteiten te reguleren. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening, het milieu, het verkeer, de voedselveiligheid, arbeidsomstandigheden en de sociale zekerheid.

De maatschappij heeft er belang bij dat de uitgevaardigde regelgeving wordt nageleefd. Daarom moet de overheid bij overtredingen in beginsel handhavend optreden. Die handhaving kan bestaan uit het nemen van de volgende maatregelen:

  • het opleggen van een last onder bestuursdwang of dwangsom;
  • het opleggen van een bestuurlijke boete;
  • het intrekken of weigeren van een vergunning;
  • het verhalen van de kosten van de handhaving op de overtreder.

In de praktijk is er vaak onenigheid over de vraag of een norm is overtreden, wie de overtreder is en of kostenverhaal mogelijk is.