Subsidies

De overheid heeft vele subsidieregelingen om activiteiten en ontwikkelingen die zij maatschappelijk van belang vindt te ondersteunen en stimuleren. Burgers, ondernemingen en maatschappelijke instellingen kunnen voor een subsidie in aanmerking komen, als zij voldoen aan de voorwaarden van de subsidieregeling. Vaak gaat het om zeer technische regelingen.

Subsidies worden verleend door verschillende overheden en voor verschillende doelen. Zo kan de minister bijvoorbeeld subsidies aan ondernemers verstrekken voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Ook kan hij subsidies aan ondernemers verlenen voor het treffen van milieuvriendelijke maatregelen. Daarnaast kan de provincie subsidies verstrekken op het gebied van bijvoorbeeld innovatie, milieu en cultuur. Gemeenten verstrekken ook vaak subsidies, bijvoorbeeld aan culturele instellingen en sportverenigingen. Voor subsidieontvangers is het belangrijk dat zij heel nauwgezet voldoen aan alle aan de subsidie verbonden verplichtingen om te voorkomen dat de subsidie wordt teruggevorderd.