Openbare orde en veiligheid

In onze samenleving wordt een groot belang gehecht aan veiligheid en openbare orde. Binnen gemeenten is de burgemeester belast met de handhaving van de openbare orde. Daarvoor beschikt hij over bijzondere en vergaande bevoegdheden.

Een burgemeester kan bijvoorbeeld op grond van artikel 174a Gemeentewet een woning of een niet voor het publiek toegankelijk lokaal sluiten bij verstoringen van de openbare orde. Artikel 13b Opiumwet biedt hem bovendien de mogelijkheid om op te treden tegen ‘drugspanden’. Daarnaast valt te denken aan de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (ook wel Voetbalwet). Op grond daarvan kan een burgemeester bijvoorbeeld een gebiedsverbod opleggen. Voor de handhaving van de openbare orde is tot slot ook de Wet Bibob van belang. Deze wet beoogt te voorkomen dat overheden onbewust en ongewild criminele activiteiten faciliteren door middel van vastgoedtransacties, subsidies, aanbestedingen en vergunningen. Damsté heeft ruime expertise op het gebied van de openbare orde en veiligheid en adviseert u hierover graag.