Milieu

Het milieu is de omgeving waarin wij met alle organismen om ons heen leven. Om het milieu leefbaar en veilig te houden zijn er veel regels waaraan wij ons moeten houden. Het milieurecht is een breed en divers rechtsgebied.

Het gaat niet alleen over stank- en geluidoverlast, maar ook over de uitstoot van broeikasgassen, gevaarlijk afval en de vraag of iets een afvalstof is of niet. Milieurecht gaat ook over milieueffectrapportages, gewasbeschermingsmiddelen en bodemverontreiniging. Het milieurecht wordt sterk beïnvloed door Europese regelgeving. Het is daarom voortdurend in beweging. Veruit de meeste bedrijven hebben tegenwoordig geen omgevingsvergunning meer nodig, maar moeten voldoen aan algemene regels. De naleving van die algemene regels wordt hoofdzakelijk door de gemeente gecontroleerd. Slechts heel grote bedrijven en grote veehouderijen moeten wel een omgevingsvergunning hebben. Dat zijn vaak ingewikkelde vergunningen waarbij veel milieuaspecten komen kijken. Voor grote bedrijven is het ook meestal de provincie die de naleving van die vergunningen controleert. Damsté adviseert veelvuldig over milieuaangelegenheden.