Gebiedsontwikkeling

De snelheid waarin jaren geleden hele gebieden werden getransformeerd tot woonwijken, bedrijventerreinen of kantoorcomplexen is verleden tijd. Door de economische crisis hebben we geleerd dat er niet alleen te veel is ontwikkeld, maar dat ontwikkelingen ook anders moeten.

Gemeenten zijn voorzichtiger geworden met grootschalige ontwikkelingen. Niet zelden komt het voor dat geplande ontwikkelingen niet doorgaan, zijn vertraagd of worden getransformeerd. Gebiedsontwikkelingen van nu vragen een heel andere benadering dan enkele jaren geleden. De gemeente heeft een minder proactieve rol, terwijl bedrijven en burgers juist meer ruimte krijgen om binnen zekere grenzen initiatieven te ontplooien. De instrumenten uit de ruimtelijke ordening worden daarbij nog steeds ingezet, maar op een andere manier. In de wereld van de gebiedsontwikkeling zijn grote veranderingen te verwachten. Binnen enkele jaren zal de Omgevingswet in werking treden. Die wet zal voor gebiedsontwikkelingen en de instrumenten die daarvoor worden ingezet grote gevolgen hebben.