Gebiedsontwikkeling

De economische crisis ligt al weer een aantal jaren achter ons. In grote delen van Nederland volgen gebiedsontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Er is weer veel vraag naar woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. Aan de andere kant proberen gemeenten en provincies steeds meer te sturen op transformatie of herontwikkeling van oude kantoor- en fabriekscomplexen.

De gemeente heeft een minder proactieve rol, terwijl bedrijven en burgers juist meer ruimte krijgen om binnen zekere grenzen initiatieven te ontplooien. De instrumenten uit de ruimtelijke ordening worden daarbij nog steeds ingezet, maar op een andere manier. In de wereld van de gebiedsontwikkeling zijn grote veranderingen gaande. Uitspraken van onze hoogste bestuursrechter en nieuwe wetgeving zijn daar van invloed op. Binnen enkele jaren treedt de Omgevingswet in werking. Die wet zal voor gebiedsontwikkelingen en de instrumenten die daarvoor worden ingezet grote gevolgen hebben.