Europees bestuursrecht

Het recht van de Europese Unie (EU) beïnvloedt grote delen van het bestuursrecht, zoals het omgevingsrecht, het belastingrecht en het vreemdelingenrecht. Die beïnvloeding gebeurt meestal via richtlijnen en verordeningen. In de praktijk leidt dat regelmatig tot vragen over de juiste interpretatie en toepassing van Nederlandse regelgeving.

In veel gevallen is het daarom noodzakelijk een zaak ook te bekijken vanuit het EU-recht. Alleen dan kunnen alle mogelijkheden en argumenten in een zaak benut worden. Zo stelt de Dienstenrichtlijn bijvoorbeeld beperkingen aan nationale vergunningstelsels voor allerlei dienstverrichters, zoals horecabedrijven. De Habitatrichtlijn speelt vaak een rol bij ruimtelijke activiteiten die schadelijke gevolgen voor beschermde diersoorten en Natura 2000-gebieden (kunnen) hebben. Verder zijn er diverse milieurechtelijke richtlijnen en verordeningen. Deze zijn relevant bij (de verlening van vergunningen voor) activiteiten met afvalstoffen en industriële activiteiten met grote emissies of risico’s.

De doorwerking van het EU-recht in het nationale bestuursrecht is complex. Deskundige bijstand is daarom raadzaam in zaken waarin het EU-recht aan de orde is.

Onze specialist