Statutair bestuurder

De rechtsverhouding tussen een (naamloze of besloten) vennootschap en de statutair bestuurder wordt gekenmerkt door zowel een vennootschapsrechtelijke als een arbeidsrechtelijke band. Deze twee banden dienen elk op een andere manier te worden aangegaan. Hierdoor zijn twee verschillende rechtsregimes van toepassing op de bestuurder: het vennootschapsrecht en het arbeidsrecht.

Om statutair bestuurder van een vennootschap te kunnen worden moet de persoon in kwestie worden benoemd. Dit gebeurt door de AVA. De OR heeft een adviesrol. Een statutair bestuurder geeft niet alleen leiding, maar is ook werkzaam. De statutair bestuurder verbindt zich net zoals de ‘gewone’ werknemer om arbeid te verrichten in dienst van een andere partij, tegen loon, gedurende een zekere periode. De arbeidsvoorwaarden, waaronder bijvoorbeeld een vertrekregeling, worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.

Indien partijen niet meer met elkaar verder willen, zullen beide banden beëindigd moeten worden. Met name aan de arbeidsrechtelijke beëindiging kunnen nogal wat haken en ogen zitten. De advocaten en notarissen van Damsté hebben veel ervaring op dit vlak en kunnen u bijstaan met advies en het opstellen van de benodigde overeenkomsten en besluitvorming.