Pensioen

Het pensioen is de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde die tot 20% van het inkomen per jaar kan oplopen. Eigenlijk is pensioen uitgesteld loon dat na pensionering wordt uitbetaald zolang u leeft. Naast pensioen op basis van een regeling via de werkgever is ook de AOW een onderdeel van het pensioen en wellicht een eigen spaarpot of verzekering. Het gaat om grote bedragen. 

De ontwikkelingen in het pensioenrecht volgen elkaar snel op. Dit levert in de praktijk vragen op over zaken als waardeoverdracht, aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds, vrijstelling pensioen, wijziging van pensioenregeling, vrijwillige voorzetting pensioen en het pensioengat. Vooral de informatie- en voorlichtingsplicht van de werkgever bij wijziging van pensioen levert geschillen op die regelmatig in het voordeel van de betrokken werknemers uitvallen, zelfs als een externe pensioenadviseur bij de wijziging was betrokken.

Mocht u over deze onderwerpen vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze arbeidsrechtadvocaten.