Onderwijsrecht

Het onderwijsrecht is een verzamelterm voor de veelvoud aan wet- en regelgeving op het gebied van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal en bijzonder onderwijs, MBO, HBO en WO, onderzoeksinstellingen en academische ziekenhuizen.

Het onderwijsrecht heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals het arbeidsrecht, het bestuursrecht en het notariaat. Daarom is het team onderwijs samengesteld uit advocaten van verschillende relevante juridische disciplines en notarissen. Wij adviseren en procederen in kwesties waarmee onderwijsinstellingen, schoolbesturen en medewerkers in het onderwijs te maken krijgen, zoals:

 • rechtspositie van bestuurders en medewerkers in het onderwijs;
 • ontslag;
 • OR/medezeggenschapsraad;
 • cao-recht: PO/VO, MBO/ROC en HBO/WO;
 • Wet normering topinkomens (WNT);
 • bovenwettelijke uitkeringen;
 • inrichten en wijzigen van statuten en reglementen;
 • kwaliteit en toezicht;
 • aangaan en ontvlechten van samenwerkingsverbanden;
 • huisvesting;
 • financiering.