Mediation

Iedereen kent het woord mediation. Maar wat is mediation? Mediation is een manier om conflicten op te lossen. Partijen gaan onder begeleiding van een onafhankelijke derde, de mediator, gezamenlijk op zoek naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing van hun probleem. 

Arbeidsmediation kan worden ingezet bij een conflict in de arbeidsrelatie, bijvoorbeeld tussen werkgever/werknemer, werknemers onderling, directie/bestuur en bestuur/medezeggenschapsorgaan. Het is een goed middel om de arbeidsrelatie voor de toekomst te behouden of om de arbeidsrelatie op een voor alle partijen aanvaardbare wijze te beëindigen.

Waarom geniet arbeidsmediation de voorkeur boven het voeren van een procedure? De redenen daarvoor zijn simpel. Partijen hebben bij een mediation de uitkomst zelf in de hand, terwijl de uitkomst bij een gerechtelijke procedure niet altijd voorspelbaar is. Daarnaast is mediation vaak sneller en goedkoper. Ook relatiebehoud/imagobehoud speelt een belangrijke rol bij de keuze voor mediation.