Gezondheidsrecht

De gezondheidszorg is een omvangrijke sector, waarin zich diverse rechtsvragen voordoen. De laatste jaren hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden in deze sector, waaronder een forse stijging van de zorgkosten, hervormingen van het zorgstelsel en voortdurend wijzigende wetgeving. 

De in de gezondheidszorg van belang zijnde wetgeving wordt ook wel gezondheidsrecht genoemd. Het gezondheidsrecht heeft te maken met rechten van patiënten, verplichtingen van zorginstellingen en de kwaliteit en financiering van de zorg.

Wij adviseren over tal van kwesties waarmee zorginstellingen en hulpverleners in de dagelijkse praktijk te maken krijgen, zoals de Wet toelating zorginstellingen, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en privacy- en medische geheimhoudingsproblematiek. Wij stellen zorg/dienstverleningsovereenkomsten (zorginstelling/zorgvrager) en samenwerkingsovereenkomsten (tussen zorginstellingen) voor u op en begeleiden u graag in fusietrajecten met andere zorginstellingen. Tevens staan wij u bij in civiele aansprakelijkheidsprocedures en medische tuchtzaken bij het Regionaal en Centraal Tuchtcollege.

Onze specialist