Cao-recht

Als werkgever en werknemer samen afspraken maken over de arbeidsvoorwaarden waaronder de werknemer gaat werken, zijn dit individuele afspraken die alleen tussen die werkgever en die werknemer gelden. In Nederland kennen we echter ook vele collectieve arbeidsvoorwaarden die gelden voor groepen werkgevers en werknemers (bedrijfstak-cao) of tussen een enkele werkgever en alle in dienst zijnde werknemers (een ondernemings-cao).

Het cao-recht is soms lastig. Discussies over de gebondenheid aan een cao, wat te doen na afloop van de periode waarvoor de cao is gesloten, welke cao geldt na een overgang van onderneming, welke partijen mogen een cao afsluiten, mag er van een cao worden afgeweken in de arbeidsovereenkomst, zijn zo enkele vragen die in de praktijk voorkomen. Niet onbelangrijk is verder de uitleg van een cao-bepaling. 

Kunt u onze hulp gebruiken bij de beantwoording van deze vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.