Beloningsbeleid

Een belangrijk onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket is het beloningsbeleid. Veel werkgevers kiezen ervoor om werknemers te motiveren via een bonusregeling om optimaal te presteren.

In sommige gevallen is er geen onbegrensde vrijheid om beloningsafspraken te maken. Deze vrijheid kan bijvoorbeeld beperkt worden door de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector, de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, maar ook de beloningsparagraaf van de Corporate Governance Code.

Wij kunnen u adviseren of uw beloningsregeling houdbaar is in het licht van de geldende wet- en regelgeving en kunnen u ook helpen bij het opstellen van een dergelijke regeling, bijvoorbeeld in de vorm van een aandelen- of optieplan. Zo maken wij het beloningsbeleid op maat voor uw onderneming.