Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht regelt de rechtspositie van alle ambtenaren in dienst van de overheid in brede zin: gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries, politie, defensie, noem maar op.

In het ambtenarenrecht wordt gesproken over besluiten. Een besluit is een schriftelijke beslissing van de overheidsinstelling. Enkele voorbeelden van besluiten zijn: herplaatsingsbesluit, schorsing, disciplinaire maatregel, ontslagbesluit, salarisbesluit en officiële beoordelingen. Een goede formulering van dergelijke besluiten is van groot belang, want tegen deze besluiten staat voor de ambtenaar binnen zes weken na bekendmaking bezwaar (en daarna beroep) open. Wordt niet of niet tijdig door de ambtenaar bezwaar (of beroep) aangetekend, dan staat de ambtenaar meestal voor een voldongen feit.

Van belang is om tijdig contact op te nemen met een advocaat gespecialiseerd in het ambtenarenrecht. Deze kan u adviseren en eventueel bijstaan in het traject van de besluitvorming of daarna in een bezwaar- en beroepsprocedure.