Staatssteun

Het staatssteunrecht is een belangrijk onderdeel van het Europees mededingingsrecht. Het is erop gericht om gelijke concurrentievoorwaarden te scheppen voor alle ondernemingen op de interne Europese markt. Daarom gelden er veel regels bij het verlenen van steun door overheden aan ondernemingen. 

Staatssteun kan in allerlei vormen voorkomen en beperkt zich niet alleen tot de ‘klassieke’ subsidie. Ook het verstrekken van garanties, leningen, risicokapitaal en het toepassen van verlaagde huur- of grondprijzen kunnen steunmaatregelen zijn.

Het verlenen van staatssteun is in principe verboden, omdat dat de concurrentie vervalst. Van verboden staatssteun is sprake als door een overheid aan een onderneming een selectief niet-marktconform voordeel wordt verstrekt, waardoor de mededinging op de Europese interne markt wordt verstoord. Er zijn echter veel mogelijkheden om steunverlening ‘staatssteunproof’ te maken doordat er allerlei vrijstellingen bestaan.

Het handelen in strijd met het verbod op staatssteun kan grote gevolgen hebben, ook financieel. Het is daarom van belang dat bij het verlenen of ontvangen van steun goed naar de regels wordt gekeken.