Mededingingsrecht

Het mededingingsrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met gedragingen van ondernemingen die de concurrentie kunnen beperken. Te denken valt aan afspraken tussen ondernemingen. Het doel van het mededingingsrecht is om effectieve concurrentie te verzekeren. Het mededingingsrecht wordt sterk beïnvloed door Europese regelgeving en jurisprudentie en is aan voortdurende verandering onderhevig.

Er zijn in totaal vijf ‘mededingingsverboden’. De belangrijkste verboden zijn het kartelverbod en het verbod van misbruik van machtspositie. Het kartelverbod ziet onder andere op overeenkomsten tussen ondernemingen die de mededinging op de Nederlandse markt (of een deel daarvan) beperken. Op de mededingingsverboden zijn allerlei uitzonderingen van toepassing, bijvoorbeeld de groepsvrijstellingen en de wettelijke uitzonderingen. Het handelen in strijd met het mededingingsrecht kan grote (financiële) gevolgen hebben. Het is dan ook belangrijk om te weten of in uw geval sprake is van beperking van de mededinging of dat een uitzonderingssituatie zich voordoet. Wij beschikken over jarenlange (proces)ervaring en adviseren u graag met betrekking tot de invloed van uw gedragingen op de relevante (Nederlandse) markt.