Aanbestedingsrecht

Aanbestedingen worden tegenwoordig in bijna alle branches georganiseerd. Jaarlijks wordt voor miljarden in Nederland aanbesteed. Het aanbestedingsrecht omvat alle spelregels die van toepassing zijn bij het inkopen van diensten, producten of werken door aanbestedende diensten. 

Te denken valt bijvoorbeeld aan een gemeente die leerlingenvervoer wenst in te zetten, of een universiteit die een nieuw onderwijsgebouw laat realiseren. In al deze gevallen mag de opdracht niet zomaar aan een (lokale) ondernemer worden verstrekt, maar dient de opdracht te worden aanbesteed. Dit houdt kort gezegd in dat de opdracht algemeen bekend wordt gemaakt, waarna verschillende ondernemers kunnen meedingen naar die opdracht. De gedachte hierachter is dat gemeenschapsgeld slechts besteed mag worden aan de ondernemer die de beste prijs- en kwaliteitverhouding biedt.

Het aanbestedingsrecht is continu in ontwikkeling. Parate kennis van alle relevante aanbestedingswet- en regelgeving alsmede recente jurisprudentie is daarom essentieel. Wij beschikken over deze kennis. U kunt bij ons terecht voor het opstellen en beoordelen van aanbestedingsstukken tot en met het verlenen van bijstand in gerechtelijke procedures, zoals een kort geding. In elk stadium van de aanbestedingsprocedure denken wij graag met u mee.