Nieuws

Mensenrechten en de aardgaswinning in Groningen

16 juni 2016
Recent is in het Nederlands Juristenblad (NJB) een artikel van Dirk Sanderink verschenen over de rol van (door het Europees Verdrag voor de Rechten...

Programmatische aanpak stikstof

8 juni 2016
De eerste uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Op 1 juli 2015 wijzigde de Natuurbeschermingswet 1998. Op die...

Stikstofdepositie in Bestemmingsplannen

8 juni 2016
Op 1 juni 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State weer een belangrijke uitspraak gedaan over het opnemen van...

Volg ons ...

        

Damsté Opleidingen