Nieuws

Openbaarmaking ziekenhuistarieven. Zinvol of niet?

15 augustus 2016
Veel mensen weten niet wat een bezoek aan de specialist in het ziekenhuis kost. De roep om transparantie in de zorg is enorm. Zorgverzekeraars...

Wijziging wetgeving patiëntenrechten

13 juli 2016
De wetgeving over patiëntenrechten gaat veranderen. Het doel daarvan is om de positie van de patiënt te versterken. Daarnaast wordt duidelijker...

Mensenrechten en de aardgaswinning in Groningen

16 juni 2016
Recent is in het Nederlands Juristenblad (NJB) een artikel van Dirk Sanderink verschenen over de rol van (door het Europees Verdrag voor de Rechten...

Volg ons ...

        

Damsté Opleidingen