Nieuws

Controles Belastingdienst WVA
15 oktober 2014
De Belastingdienst is de afgelopen tijd in verschillende sectoren, bijvoorbeeld in de zorg en de transportsector, intensief bezig geweest met...
Wetsvoorstel Vpb-plicht overheidsondernemingen
19 september 2014
De vennootschapsbelastingpositie van overheidslichamen staat al sinds eind jaren 90 van de vorige eeuw onderwerp ter discussie. De geldende...
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
28 juli 2014
De laatste jaren hebben zich meerdere incidenten voorgedaan waarbij de veiligheid van bouwwerken in het geding was. Ik noem bijvoorbeeld het...

Volg ons ...

        

Damsté Opleidingen