Nieuws

Wetsvoorstel Vpb-plicht overheidsondernemingen
19 september 2014
De vennootschapsbelastingpositie van overheidslichamen staat al sinds eind jaren 90 van de vorige eeuw onderwerp ter discussie. De geldende...
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
28 juli 2014
De laatste jaren hebben zich meerdere incidenten voorgedaan waarbij de veiligheid van bouwwerken in het geding was. Ik noem bijvoorbeeld het...
Snelle en kostendekkende incasso: stuur zelf een veertiendagenbrief
1 juli 2014
Vrijwel elk bedrijf heeft ermee te maken: wanbetalers. Vaak is een incassotraject nodig om de vordering te kunnen innen. Als het gaat om de...

Volg ons ...

        

Damsté Opleidingen