Nieuws

Wijziging wetgeving patiëntenrechten

13 juli 2016
De wetgeving over patiëntenrechten gaat veranderen. Het doel daarvan is om de positie van de patiënt te versterken. Daarnaast wordt duidelijker...

Mensenrechten en de aardgaswinning in Groningen

16 juni 2016
Recent is in het Nederlands Juristenblad (NJB) een artikel van Dirk Sanderink verschenen over de rol van (door het Europees Verdrag voor de Rechten...

Programmatische aanpak stikstof

8 juni 2016
De eerste uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Op 1 juli 2015 wijzigde de Natuurbeschermingswet 1998. Op die...

Volg ons ...

        

Damsté Opleidingen