Nieuws

Het wetsvoorstel Bestuursverbod - wat zijn de gevolgden voor de praktijk?
6 november 2014
In 2013 is door de minister van Veiligheid en Justitie het wetgevingsprogramma “Herijking Faillissementsrecht” gelanceerd. Dit programma heeft tot...
Inwerkingtreding van de Woningwet weer vertraagd?
5 november 2014
De herziening van de Woningwet begint een proces van de lange adem te worden. Het is immers al weer meer dan twee jaar geleden dat het wetsvoorstel...
Controles Belastingdienst WVA
15 oktober 2014
De Belastingdienst is de afgelopen tijd in verschillende sectoren, bijvoorbeeld in de zorg en de transportsector, intensief bezig geweest met...

Volg ons ...

        

Damsté Opleidingen